โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

ชื่อโรงเรียน วัดศรีรัตนาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หนองช้างแล่น
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -