โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)

ชื่อโรงเรียน วัดห้วยนาง (วันครู2501)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ห้วยนาง
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -