โรงเรียนวัดวารีวง

ชื่อโรงเรียน วัดวารีวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังวน
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ watwareewong@hotmail.com
เว็บไซต์ -