โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ชื่อโรงเรียน วัดศรีสุวรรณาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาท่ามใต้
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ srisuwan@obec.go.th
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/natamtai