โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง

ชื่อโรงเรียน ต้นบากราษฎร์บำรุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาพละ
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ surapon2501@gmail.com
เว็บไซต์ school.obec.go.th/tonbak