โรงเรียนวัดโพธาราม

ชื่อโรงเรียน วัดโพธาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาโต๊ะหมิง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ potaram@hotmail.com
เว็บไซต์ -