โรงเรียนอนุบาลตรัง

ชื่อโรงเรียน อนุบาลตรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทับเที่ยง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ anubantrangschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.anubantrang.ac.th