โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ชื่อโรงเรียน ทุ่งตะโกวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งตะไคร
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ tungtagowit@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.tungtagowit.ac.th