โรงเรียนครนพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ครนพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ครน
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ kronpittayakom@hotmail.com
เว็บไซต์ 203.172.212.130