โรงเรียนด่านสวีวิทยา

ชื่อโรงเรียน ด่านสวีวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ด่านสวี
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ dansawi@hotmail.com
เว็บไซต์ http://dswschool.info