โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก

ชื่อโรงเรียน อนุบาลบ้านเด็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขันเงิน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ anubanbandek@gmail.com
เว็บไซต์ -