โรงเรียนสวีวิทยา

ชื่อโรงเรียน สวีวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาโพธิ์
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ sawiwitaya@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sawi.ac.th