โรงเรียนชลธารวิทยา

ชื่อโรงเรียน ชลธารวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านควน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Chonlatarnwittaya2@gmail.com
เว็บไซต์ -