โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ชื่อโรงเรียน สวนศรีวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หลังสวน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ suansri@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.suansri.ac.th