โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

ชื่อโรงเรียน ชุมพรปัญญานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สะพลี
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ chumphonpanyanukul@gmail.com
เว็บไซต์ www.chumphonpanyanukul.com