โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน หงษ์เจริญวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หงษ์เจริญ
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -