โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

ชื่อโรงเรียน ท่าข้ามวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าข้าม
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ tkw_chumphon1@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.thakham.ac.th