โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

ชื่อโรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าแซะ
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ TRP@rachada.ac.th
เว็บไซต์ www.rachada.ac.th