โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน ทุ่งคาพิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งคา
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ thungkap@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.thungkapitayakran.ac.th/index.php