โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ชื่อโรงเรียน สอาดเผดิมวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาทุ่ง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ saard@saard.ac.th
เว็บไซต์ www.saard.ac.th