โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม

ชื่อโรงเรียน วัดผุสดีภูผาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ช่องไม้แก้ว
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ pussadeeschool@gmail.com
เว็บไซต์ -