โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดธรรมถาวร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งตะไคร
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -