โรงเรียนวัดท่าทอง

ชื่อโรงเรียน วัดท่าทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ตะโก
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ wadthathong01@gmail.com
เว็บไซต์ -