โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดท่าสุธาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ตะโก
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ chumchonwattha@gmail.com
เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/watthaschool/