โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม

ชื่อโรงเรียน วัดเทพนิมิตวนาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ตะโก
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watthepnimit@gmail.com
เว็บไซต์ -