โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ

ชื่อโรงเรียน วัดราษฎร์อรุณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาพญา
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -