โรงเรียนวัดอัมพาวาส

ชื่อโรงเรียน วัดอัมพาวาส
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาพญา
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -