โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

ชื่อโรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หาดยาย
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ ratbum.ng@gmail.com
เว็บไซต์ radbumrung.ac.th