โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม

ชื่อโรงเรียน วัดสมุหเขตตาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังตะกอ
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watsamukattaram.school@gmail.com
เว็บไซต์ -