โรงเรียนวัดวิเวการาม

ชื่อโรงเรียน วัดวิเวการาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แหลมทราย
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watwiwa@gmail.com
เว็บไซต์ -