โรงเรียนเอื้ออำพน

ชื่อโรงเรียน เอื้ออำพน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละแม
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ euaumpon2001@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.euaumpon.ac.th/