โรงเรียนวัดนพคุณ

ชื่อโรงเรียน วัดนพคุณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านควน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -