โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์

ชื่อโรงเรียน สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านควน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ sahagonnikom141@gmail.com
เว็บไซต์ -