โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณาราม

ชื่อโรงเรียน วัดราษฎร์บูรณาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางน้ำจืด
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ sch2036watrat@gmail.com
เว็บไซต์ -