โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดหาดสำราญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หาดยาย
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ hardsumran@gmail.com
เว็บไซต์ -