โรงเรียนวัดสว่างมนัส

ชื่อโรงเรียน วัดสว่างมนัส
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปากน้ำ
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ sawangmanat@gmail.com
เว็บไซต์ -