โรงเรียนวัดวาลุการาม

ชื่อโรงเรียน วัดวาลุการาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แหลมทราย
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ hs8fn@hotmail.com
เว็บไซต์ http://valu.thaischool1.in.th