โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ

ชื่อโรงเรียน ชุมพรบริหารธุรกิจ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล วังตะกอ
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -