โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดขันเงิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางมะพร้าว
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ khanngoen54@gmail.com
เว็บไซต์ www.kng.ac.th