โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

ชื่อโรงเรียน วัดสุวรรณคีรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางมะพร้าว
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -