โรงเรียนวัดประสาทนิกร

ชื่อโรงเรียน วัดประสาทนิกร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางมะพร้าว
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watprasatnigon@gmail.com
เว็บไซต์ www.png.ac.th