โรงเรียนวัดดอนชัย

ชื่อโรงเรียน วัดดอนชัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล พ้อแดง
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watdonchai@gmail.com
เว็บไซต์ -