โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี

ชื่อโรงเรียน ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วิสัยใต้
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Khayluksuar@gmail.com
เว็บไซต์ -