โรงเรียนวัดท้องตม

ชื่อโรงเรียน วัดท้องตม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ด่านสวี
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ tongtom54@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.wattongtom.com