โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน

ชื่อโรงเรียน วัดถ้ำเขาล้าน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ด่านสวี
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ so_mphon@hotmail.com
เว็บไซต์ -