โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต

ชื่อโรงเรียน วัดบรรพตวารีเขต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ด่านสวี
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.banphot.ac.th