โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา

ชื่อโรงเรียน อนุบาลเกษมวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขันเงิน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -