โรงเรียนวัดหนองบัว

ชื่อโรงเรียน วัดหนองบัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาสัก
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Watnongbua136@gmail.com
เว็บไซต์ -