โรงเรียนวัดนาสัก

ชื่อโรงเรียน วัดนาสัก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาสัก
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -