โรงเรียนวัดพะงุ้น

ชื่อโรงเรียน วัดพะงุ้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สวี
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -